top of page

ONS VERHAAL

Al sinds de 17de eeuw werd de kwaliteit van het water in Amsterdam zo slecht, dat men voor drinkwater en bier-brouwen onder andere naar de Vechtstreek uitweek. Niet alleen door vervuiling maar ook door het zilte Zuiderzee water, was het water in de grachten vies en brak. In de 19de eeuw zijn zelfs (nooit uitgevoerde) plannen gesmeed om een ijzeren pijpleiding van Vreeland naar Amsterdam aan te leggen.

Als gevolg hiervan vond men in de 18de eeuw brouwerijen in de dorpen en steden langs de Vecht: Vreeland, Loenen, Breukelen, en Maarssen. In Loenen aan de Vecht werd in brouwerij De Gekroonde A en brouwerij het Hoefijzer Loender Bier gemaakt. Dit bier was volgens de Geheymschrijver van de Staat- en Kerke der Verenigde Nederlanden van uitzonderlijke smaak en zeer gezond:

 

Dit vermaarde Dorp Loenen heeft twee Brouweryen, beyde onder het Stichtste gedeelte deeser plaats, aan de Rivier de Vecht te vinden ; d'eene benaamt De Gekroonde A en d'ander het HOEFYSER. Het bier dat men daar in brouwt, is zeer wel bekend, en werd alom gepresen, wegens desselfs aangename smaak, en nog meer, om zulks zeer bekwaam werd bevonden , de gezondheit te onderhouden. 

Ook in Vreeland werd in de 18e eeuw actief gebrouwen getuige deze advertentie van makelaar van Dintes: 

Andries van Dintes, Makelaar te Amsterdam, prefenteerd uit de hand te verkopen een confiderabele en zeer wel gecoditioneerde Neering. ryke BIER-BROUWERY, ftaande en geleegen te Vreeland aan de Cegt, met dezelfs lofte en vafste Gereegfchappen, als ketels kuypen, vaatwerk, schuytne Etc, Genaamt 's Gekroonde Hoef-Tier in den Ring, benevens de Huyen, Pakhuyzen en Mouery, Graftbak, groot twee Laft, Stallingt voor 4 Paarden Etc.: Alles breeder bv Biljetten gefpecifeerd, en nader onderrigt by gem. Makelaar. 

Gelukkig is het recept van Loender Bier bewaard gebleven. De archieven van de brouwerij in Loenen zijn nooit terug gevonden. Maar omdat het bier ook in andere steden gebrouwen werd, is in de brouwboeken van de Haarlemse Brouwerij 't Scheepje een recept van Loender Bier gevonden.

 

Naast Mout en Hop wordt in dit recept gebruikgemaakt van Koriander en Scharlei. Terwijl Koriander nog goed te krijgen is, blijkt Scharlei een Vergeten Kruid. Gelukkig teelt Agnes van de Kruidentuin in St. Maartensdijk het nog. Op Basis van het oude recept en kruiden hebben wij een nu een IPA versie gebrouwen. 

bottom of page